Reklama
Spotkania w 2019 roku

Inauguracja roku Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

30 września (poniedziałek) 2019 roku o godz. 14.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Strona Policealnej Szkoły Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu: www.szkaktorska.pl

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wieczór poetycki Alicji Barbary Fiedler połączone z prezentacją debiutanckiego tomiku poetyckiego pt. ''Do taktu z życiem''

27 września (piątek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Alicja Barbara Fiedler. ''Do taktu z życiem'' (okładka) [pdf]

Oprawa muzyczna Wojciech Rohatyn Popkiewicz


Alicja Barbara Fiedler na stałe związana jest z Wrocławiem, choć urodziła się u podnóża Karkonoszy. Zakochana w górach a szczególnie polskich Tatrach, które przemierza od lat. Miłośniczka muzyki Fryderyka Chopina i powieści historycznych. Jej szczególna słabość to polskie Kresy. Uwielbia polskich siatkarzy wiernie im kibicując. Koty to jej wielka pasja. Zawsze niepoprawna romantyczka ucieka od gwaru i zgiełku w muzykę i poezję. Tomik "Do taktu z życiem" to debiut autorski, choć jej przygoda z poezją trwa od lat. Wydając tomik ma nadzieję, że spodoba się wrażliwym czytelnikom.


Wojciech Rohatyn Popkiewicz jest doktorem socjologii, autorem i reżyserem telewizyjnych filmów, scenariuszy, piosenek i prozy. Przez wiele lat tworzył dla 2 programu TVP godzinne filmy poetycko-muzyczne p.t. "Ballada o drodze", w których bohaterami byli znani w Polsce i Europie twórcy. Na antenie Telewizji Wrocław, gdzie był zatrudniony, prezentował między innymi "Rozmowy z Fredrą" i "Ballady z końca wieku". Jest członkiem ZAIKS-u. Autorem, który pisze teksty i muzykę do utworów, które także sam wykonuje. Wiele koncertował w Polsce i zagranicą . W 2014 roku założył zespół młodych muzyków i wykonawców pod nazwą GRUPA 44.Tworzy piosenki komentujące polską historię.
Wojciech Rohatyn Popkiewicz - rozszerzona nota biograficzna [pdf]


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wykład prof. Libora Martinka (Czechy) pn. "Poeta zaolziański Wilhelm Przeczek między dwoma kulturami"

26 września (czwartek) 2019 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Program [pdf]

W części muzycznej:
Magdalena Wachowska - mezzosopran
Jerzy Owczarz - fortepian


Prof. Libor Martinek. Urodzony 15 I 1965 w Krnowie, Republika Czeska. Historyk literatury, krytyk literacki i muzyczny, wykładowca historii literatury czeskiej na Slezske univerzitě - „Uniwersytecie Śląskim“ w Opawie, założyciel Pracowni Komparatystyki Literackiej, edytor zbiorów poetyckich, tłumacz z języków: polskiego, angielskiego i ukraińskiego. Prowadzi zajęcia z Historii literatury czeskiej po 1945 r., Teorii literatury, Komparatystyki literackiej, Teorii i praktyki przekładu, Współczesnej literatury czeskiej, Literatury i muzyki, Literatury regionalnej. Mieszka w Opawie, która jest od dawna centrum kulturowym czeskiego Śląska. Od września 2012 jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bohemistyki, wykłada w Instytucie Filologii Słowiańskiej UWr. Obronił doktorat (Ph.D.) w 2000 r., uzyskał habilitację (doc.) w 2010 z historii literatury czeskiej, oraz doktorat z historii literatury polskiej (PhDr.) w 2005 r. na Uniwersytecie im. Masaryka w Brnie. Badacz literatury czeskiej, polskiej (na Śląsku Cieszyńskim) i niemieckiej (były tzw. Ostsudetenland) przede wszystkim na pograniczu czesko-polskim.
Prof. Libor Martinek - rozszerzona nota biograficzna [pdf]


Wilhelm Przeczek urodził się w Karwinie w rodzinie górnika, który miał ambicję, by swoje dzieci wykształcić. Jako jedyny z braci nie był zawodowo związany z górnictwem. W 1956 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Orłowej. Dalsze studia kontynuował w Wyższej Szkole Nauk Politycznych w Pradze. Po studiach był nauczycielem w polskich szkołach podstawowych, m.in. w Bystrzycy nad Olzą oraz Jabłonkowie (1983-1992). W latach 1963-1965 był wizytatorem placówek kulturalnych w Powiatowej Radzie Narodowej we Frydku-Mistku, a następnie do roku 1968 referentem do spraw kultury i oświaty w Komitecie Okręgowym KPCz w Ostrawie. W latach 1968–1969 poparł reformistyczne skrzydło KPCz. To było przyczyną zakazu publikowania jego twórczości aż do roku 1989. W Polsce natomiast mógł publikować i tam też wydał swoje pierwsze tomy przy znacznym zainteresowaniu tamtejszej publiczności i krytyki. Było to łącznie siedem tomów poetyckich. Dopiero w 1989 roku w ostrawskim Profilu wyszło ''Przeczucie kształtu'', pierwszy tom poezji wydany Wilhelmowi Przeczkowi w Republice Czeskiej. Był współzałożycielem Grupy Literackiej’63, Grupy Artystycznej H-68, Zrzeszenia Literatów Polskich w Republice Czeskiej, członkiem Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego w Katowicach, Gminy Pisarzy w Pradze, Rady Pisarzy Morawsko-Śląskich w Ostrawie i Brnie, Związku Literatów Polskich Oddział Opole i Zrzeszenia Pisarzy Polskich w Warszawie. Aktywnie działał w Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym (PZKO) gdzie prowadził działy teatralny i czytelniczy. Przez kilka dziesięcioleci był również współpracownikiem „Zwrotu”, w latach 1968-9 redaktorem Głosu Ludu a także reżyserem i aktorem Teatru Lalek „Bajka“. Był bardzo cenionym poetą, kontynuatorem nurtu poezji lingwistycznej i dramaturgiem, piewcą Zaolzia, przewodnikiem duchowym, kimś, kto ''po latach zostawia świadectwo, do którego wracają współcześni''. Jest autorem w literaturze zaolziańskiej przełomowym. Twórczość Przeczka jest też najczęściej ze współczesnych autorów po 1990 roku zauważana przez znaczących czeskich i polskich krytyków literackich. Był laureatem nagród literackich: konsula RP w Ostrawie ''Srebrne Spinki'', nagrody ''Przepiórek'' Czeskiego Funduszu Literackiego w Pradze za publicystykę literacką(1993) i ''Nagrody artystycznej'' Wojewody Opolskiego (1995).
Źródło Wikipedia. Dodatkowe informacje: pl.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Przeczek


Magdalena Wachowska urodziła się w 1988 roku. Jest absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Legnicy w klasie skrzypiec swojego Ojca mgr Ryszarda Wachowskiego. W 2012 roku ukończyła z wyróżnieniem studia wokalne w klasie śpiewu solowego prof. Agaty Młynarskiej-Klonowskiej w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Jest również absolwentką Podyplomowych Studiów Logopedycznych Uniwersytetu Wrocławskiego. [...] Jest laureatką Międzynarodowego Konkursu im. A. Campi z Miklaszewiczów w Lublinie (3 miejsce), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. H. Halskiej-Fijałkowskiej we Wrocławiu (3 miejsce), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego Złote Głosy w Warszawie (3 miejsce i nagroda specjalna), Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. I. Godina Iuventus Canti w Vráble(2 miejsce i nagroda specjalna) oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju (3 miejsce). Występowała z Filharmonią Dolnośląską, Filharmonią Narodową, Filharmonią Opolską, Filharmonią Podkarpacką, Filharmonią Poznańską oraz Filharmonią Sudecką. Brała udział w Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju, Bydgoskim Festiwalu Operowym, Międzynarodowym ''Festiwalu Muzyki Wiedeńskiej we Wrocławiu'' oraz ''Festiwalu Muzyki Polskiej w Krakowie''.
Źródło i dodatkowe informacje: http://www.dsmuz.pl/?p=653


Jerzy Owczarz, urodzony 1989 w Bielsku-Białej. Ukończył Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Bielsku-Białej w klasie mgr. Wacława Srogi. Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza. W czerwcu 2016 otworzył przewód doktorski w dziedzinie pianistyki solowej na akademii im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu pod opieką naukową dr. hab. Macieja Pabicha. Kształcił się także na Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych. Ponadto brał udział w wielu pianistycznych kursach mistrzowskich z udziałem m.in. prof. Borysa Petruszańskiego, prof. Aleksandra Orłowieckiego, prof. Istvana Lantosa. [...] W sierpniu 2015 został dyrektorem artystycznym cyklu Wojnowickie Salony Muzyczne – zainspirowanym XIX-wiecznymi tradycjami salonowymi. W kwietniu 2016 WSM przerodziło się w Dolnośląskie Salony Muzyczne, w ramach których zorganizowano dotychczas ponad 40 koncertów oraz warsztatów na terenie Polski, Czech, Niemiec oraz Austrii.
Źródło i dodatkowe informacje: http://www.dsmuz.pl/?p=24


 


Strona 9 z 43