Reklama
Spotkania w 2018 roku

Powstańcy Warszawscy, spotkanie

12 czerwca (wtorek) 2018 roku o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

''Powstanie warszawskie (1 sierpnia–3 października 1944 r.) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw Rosji Sowieckiej. Dowództwo Armii Krajowej planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zahamować realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a sowiecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu pomocy, m.in. nie wyrażał zgody na międzylądowanie samolotów alianckich startujących z terytorium Włoch, dostarczających broń i zaopatrzenie powstańcom. Zgoda taka zapadła 16 września kiedy praktycznie żaden z zrzutów nie mógł trafić w ręce powstańców. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną, heroiczną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną 3 października 1944 roku. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski."
Źródło: Wikipedia


 

Wrocławski Klub Stanisławów, spotkanie

11 czerwca (poniedziałek) 2018 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na spotkanie z Bogusławem Klimsą połączone z prezentacją książki pt. ''Estrada we Wrocławiu 1945-2000''

7 czerwca (czwartek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Bogusław Klimsa. ''Estrada we Wrocławiu 1945-2000'' (okładka) [pdf]


''Estrada we Wrocławiu 1945-2000'' to trzeci, ostatni tom z cyklu „Muzyka rozrywkowa we Wrocławiu 1945-2000” Bogusława Klimsy (Rysunki Jerzy Potyrała) opisującej wrocławskie przedsiębiorstwa estradowe, twórców i wykonawców rozrywki, kabarety, estradowe zespoły muzyczne, lokale gastronomiczne miasta i ich muzyków (klezmerzy). Przybliża początki stereofonicznych nagrań studyjnych we wrocławskim radiu, eksperymenty z kwadrofonią oraz kultową audycję STUDIO 202. Odnotowuje powstałe w tym okresie piosenki o Wrocławiu. Cała monografia, na ponad 900-stronach zawiera prawie wszystko co było ważne i czym w tych latach charakteryzowała się rozrywka we Wrocławiu.


Bogusław Klimsa - muzyk, kompozytor, aranżer, reżyser, scenarzysta i twórca widowisk muzycznych, dziennikarz i publicysta. Ma w swoim dorobku autorstwo i realizację muzyki do spektakli teatralnych i widowisk, w ponad 80 polskich i europejskich teatrach dramatycznych, lalkowych, pantomimy oraz w teatrze telewizji. Kompozytor 200 piosenek nagranych przez różnych wykonawców umieszczonych na 16 płytach CD i 25 kasetach. Twórca w TVP programów muzycznych i muzycznych seriali telewizyjnych oraz reportaży i filmów dokumentalnych.


 


Strona 2 z 27