Reklama
Spotkania w 2018 roku

Powstańcy Warszawscy, spotkanie

6 lutego (wtorek) 2018 roku o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

''Powstanie warszawskie (1 sierpnia–3 października 1944 r.) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego. Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw Rosji Sowieckiej. Dowództwo Armii Krajowej planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób poprawić międzynarodową pozycję legalnego rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz zahamować realizowany przez Stalina proces sowietyzacji Polski. Po wybuchu powstania Armia Czerwona wstrzymała ofensywę na kierunku warszawskim, a sowiecki dyktator konsekwentnie odmawiał udzielenia powstaniu pomocy, m.in. nie wyrażał zgody na międzylądowanie samolotów alianckich startujących z terytorium Włoch, dostarczających broń i zaopatrzenie powstańcom. Zgoda taka zapadła 16 września kiedy praktycznie żaden z zrzutów nie mógł trafić w ręce powstańców. Wsparcie udzielone powstańcom przez USA i Wielką Brytanię miało natomiast ograniczony charakter i nie wpłynęło w sposób istotny na sytuację w Warszawie. W rezultacie oddziały powstańcze przez 63 dni prowadziły samotną, heroiczną walkę z przeważającymi siłami niemieckimi, zakończoną 3 października 1944 roku. W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Na skutek walk powstańczych oraz systematycznego wyburzania miasta przez Niemców uległa zniszczeniu większość zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym setki bezcennych zabytków oraz obiektów o dużej wartości kulturalnej i duchowej. Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski."
Źródło: Wikipedia


 

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów, spotkanie

5 lutego (poniedziałek) 2018 roku o godz. 11.00
Wstęp z zaproszeniami

Strona stowarzyszenia: www.stowarzyszenieuozun.wroclaw.pl

Stowarzyszenie Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów - polska organizacja pozarządowa z siedzibą we Wrocławiu. Do głównych celów i zadań Stowarzyszenia należy upamiętnienie tragicznego losu Polaków, którzy padli ofiarą zbrodni ukraińskich nacjonalistów z OUN i UPA. Praca Stowarzyszenia polega na ujawnianiu tych zbrodni i gromadzeniu dokumentacji na ich temat. Stowarzyszenie popularyzuje wiedzę o wydarzeniach z lat 1939-1947 w celu przeciwdziałania fałszowaniu informacji na temat stosunków polsko-ukraińskich. Wydaje również kwartalnik historyczno-publicystyczny Na Rubieży.Do celów Stowarzyszenia należy również wspieranie i organizowanie budowy pomników oraz tablic pamiątkowych upamiętniających zbrodnie na ludności polskiej. Stowarzyszenie współpracuje Główną Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Źródło Wikipedia


 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Towarzystwo Polsko-Austriackie Oddział Wrocław zapraszają na spotkanie z Januszem L. Kaczmarkiem (współautor, redaktor i projektant książki pt. ''Heraldyka i weksylologia'') pt. ''Rozmowy o herbach, godłach, emblematach, weksyliach...''

1 lutego (czwartek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Plakat [pdf]

Alfred Znamierowski, współpraca i redakcja Janusz L. Kaczmarek. ''Heraldyka i weksylologia'' (okładka) [pdf]

Zaproszenie [pdf]


Autor przy okazji zdradzi tajemnicze przyczyny i sensacyjne okoliczności powstania jedynego w historii świata arcyksięstwa, tzn. Austrii.

 


Strona 10 z 13