Reklama
Spotkania w 2018 roku

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, Związek Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na prezentację książki Sergiusza Leończyka pt. ''Cmentarze polskie na Uralu i Syberii''

Słowo wprowadzające Ryszard Sławczyński
7 maja (poniedziałek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny

Plakat [pdf]

Sergiusz Leończyk ''Cmentarze polskie na Uralu i Syberii'' (okładka) [pdf]

Strona Związku Sybiraków III Rzeczypospolitej Polskiej: http://sybiracytrzeciejrp.org/pliki/geneza.php


Sergiusz Leończyk, pracownik naukowy Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Jest autorem 4 książek i ponad 100 artykułów naukowych w językach polskim i rosyjskim. W roku 2017 wydał monografię "Polskie osadnictwo wiejskie na Syberii w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku", Warszawa 2017, ss. 328. Wieloletni Prezes Kulturalno-Narodowej Organizacji Społecznej "Polonia" Republiki Chakasji, redaktor ogólnorosyjskiego kwartalnika polonijnego "Rodacy" (www.rodacynasyberii.pl). Członek A.P.A.J.T.E w Paryżu (Europejskie Stowarzyszenie Polskich Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy).


Historia powstania polskich cmentarzy na terenie Uralu i Syberii związana jest przede wszystkim z pojawieniem się Polaków w azjatyckiej części Imperium Rosyjskiego. Pierwsze cmentarze zostały założone z inicjatywy kościoła katolickiego, który od początku XIX w. Swoją działalność prowadził w dużych centrach Syberii – w Irkucku i w Tomsku. Na katolickich cmentarzach oprócz Polaków byli pochowani Niemcy, Litwini oraz przedstawiciele innych narodowości wyznania rzymskokatolickiego, jednakże średnia liczba polskich grobów na syberyjskich cmentarzach katolickich wynosiła około 90%. W tych miastach, w których nie było odrębnych katolickich cmentarzy – na miejskim cmentarzu była wyznaczona oddzielna strefa dla pochówku katolików.


 

Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna, spotkanie

30 kwietnia (poniedziałek) 2018 roku o godz. 15.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

www.grodnowilno.pl

 

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu zaprasza na wieczór poetycki Bogumiły Konstancji Załęskiej z prezentacją najnowszego tomiku poezji pn. ''Alter ego''

Spotkaniu towarzyszyć będzie ekspozycja prac plastycznych Katarzyny Podleckiej
W części muzycznej przy fortepianie Zofia Dynak
26 kwietnia (czwartek) 2018 roku o godz. 18.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Bogumiła Konstancja Załęska.''Alter ego'' (okładka) [pdf]


Bogumiła Załęska urodziła się w Wielkopolsce. Z wykształcenia jest adwokatem. Pracuje jako nauczyciel akademicki. Od młodości związana jest z Dolnym Śląskiem, szczególnie z Wrocławiem. Artystka od 2001 roku opublikowała ponad 180 tomików poezji, w tym: Życie to pociąg pospieszny (debiut), Inni ludzie, Słońce, Zamknięte drzwi, Miejsce na ziemi, Myśli jak latawce, Prosto z serca, Dialogi. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa, a także zwartych opracowań dydaktycznych z gospodarki nieruchomościami. Wiersze poetki cieszą się dużym uznaniem. Niosą wiele ciepła i radości: są dowcipne, wysublimowane, często ironiczne. Utwory są doskonałym studium wrażliwości na piękno. Skłaniają do refleksji. Wiele utworów poetka dedykuje przyjaciołom i najbliższym. Artystka ceni sobie nade wszystko przyjaźń. Lektura wierszy Bogumiły Załęskiej daje możliwość przyjrzenia się w nich jak w zwierciadle, zarówno sobie jak i światu czy bliskim. Poetka nie kokietuje odbiorcy światem idealnym, pięknem wymyślonym, pretensjonalnymi postawami. Piękno wierszy zawiera się w harmonii między słowem a istotą rzeczy, między trafnością określeń a subtelną interpretacją zdarzeń.
Oficjalna witryna autorki: zaleska.com.pl


Katarzyna Podlecka malarka z Lubina (woj. dolnośląskie). Uprawia malarstwo olejne i suchy pastel a ulubionym tematem i fascynacją są emocje w portrecie i pejzaż. Prace prezentowała na licznych wystawach w Polsce i Niemczech. Ostatnie wystawy to: V Biennale Plastyki Lubińskiej, XXVII Wystawa Plastyki Zagłębia Miedziowego, projekt pt. ,,Sztuka jest kobietą- słowo- dźwięk- obraz” ( 2015 r.)- Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu, ,,Sztuka jest kobietą- słowo- obraz- taniec”- C.K. Muza- Lubin oraz prezentacja prac w Galerii da Vinci w Lubinie (2016 r).


Zofia Dynak naukę gry na fortepianie rozpoczęła w wieku 6 lat. W roku 2010 ukończyła z wyróżnieniem Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia im. Ryszarda Bukowskiego we Wrocławiu w klasie fortepianu prof. Olgi Rusiny. Jest absolwentką Wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego w klasie fortepianu prof. Zbigniewa Faryniarza. Swoje umiejętności doskonaliła podczas kursów mistrzowskich z wybitnymi pianistami i pedagogami. Jest laureatką międzynarodowych konkursów pianistycznych. Występuje również jako kameralistka. Koncertowała w wielu miastach Polski, w Niemczech, Anglii, Francji, Chorwacji oraz we Włoszech. W latach 2008 i 2009 otrzymała stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia, a w latach 2014-2016 stypendium Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu dla najlepszych studentów.
rozszerzona nota [pdf]


 


Strona 7 z 27