Reklama

Klub Muzyki i Literatury we Wrocławiu oraz Dolnośląskie Towarzystwo im. Fryderyka Chopina we Wrocławiu zapraszają na koncert w 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja

3 maja (piątek) 2019 roku o godz. 16.00
Wstęp wolny. Zapraszamy

Plakat [pdf]

Program [pdf]

Wystąpią:
Aleksandra Ziora - kl. IV, naucz. Izabela Dulińska
Julia Czajka - kl III, naucz. Bogusława Porębska
Jagoda Pulnik - kl. I, naucz. Katarzyna Kaczorowska
Franciszek Gąsieniec - kl. V, naucz. Elżbieta Nawarecka
Miłosz Kot - kl. II, naucz. Elżbieta Zawadzka
Teresa Gąsieniec - kl. II, naucz. Tadeusz Melka, akomp. Piotr Gąsieniec
Jan Piltz - kl. V, naucz. Paweł Zawadzki
Michał Michalski - st. I roku studiów doktoranckich, naucz. Paweł Zawadzki
Teresa Ragan - kl. III, naucz. Beata Pazio-Grygiel, akomp. Michał Michalski


Konstytucja 3 maja 1791 roku, ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją. Konstytucja 3 maja została ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm. Została zaprojektowana w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię konstytucyjną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, odbierając prawo głosu i decyzji w sprawach państwa szlachcie nieposiadającej ziemi (gołocie), wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła praktycznie nieużywane od 27 lat (od wprowadzenia w 1764 roku skonfederowanej organizacji pracy sejmu) liberum veto. W tym samym czasie przetłumaczono Konstytucję na język litewski. Przyjęcie monarchicznej Konstytucji 3 maja spowodowało opozycję republikanów oraz sprowokowało wrogość Imperium Rosyjskiego, które od 1768 roku było protektorem Rzeczypospolitej i gwarantem nienaruszalności jej ustroju. W wojnie w obronie konstytucji Polska, zdradzona przez swojego pruskiego sprzymierzeńca Fryderyka Wilhelma II, została pokonana przez wojska rosyjskie Katarzyny Wielkiej, wspierające konfederacją targowicką - spisek polskich magnatów przeciwnych zmianie ustroju Rzeczypospolitej. Po utracie niepodległości w 1795 roku, przez 123 lata rozbiorów, przypominała o walce o niepodległość. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Konstytucja obowiązywała przez 14 miesięcy, w ciągu których Sejm Czteroletni uchwalił szereg ustaw szczegółowych, będących rozwinięciem jej postanowień. Sejm grodzieński aktem oblatowanym w Grodnie 23 listopada 1793 uznał Sejm Czteroletni za niebyły i uchylił wszystkie ustanowione na nim akty prawne.
Źródło: Wikipedia