Reklama

186 koncert dla młodzieży ''Jak słuchać muzyki?''. Przy fortepianie Aleksandra Świgut - laureatka międzynarodowych konkursów pianistycznych, doktorantka AM w Gdańsku

Prowadzenie Juliusz Adamowski
21 marca (środa) 2018 roku o godz. 12.30
Wstęp z zaproszeniami

Plakat [pdf]

Program [pdf]

Strona Towarzystwa im. Ferenca Liszta: www.liszt.art.pl

Dodatkowe informacje http://www.liszt.art.pl/?1284-1288-wieczory-lisztowskie-marzec-2018-r.,1380